Sabtu, 14 April 2012

SILSILAH THORIQOH NAQSHABANDIYYAH


Allahumma Shalli ala saidina Muhammad wa’ala alihi washabihi ajma’in maka inilah mula-mula Thariqat Naqsabandiyah Mujadidiyah Khalidiyah, maka mewahyukan Allah Ta’ala kepada Jibril As. rahasia yang amat halus, disuruh berikan kepada Hambanya yang suci dan putus pengenalannya dan kuat yakin, kemudian maka turun Jibril ke Dunia, diberikan rahasia itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan daripadanya turun kepada sahabatnya:

1. SAIDINA ABU BAKAR SIDDIQ Ra, dan daripadanya turun kepada:
2. SAIDINA SULAIMAN Ra, Saidina Sulaiman itu setengah dari keluarga Rasulullah SAW, dan daripadanya turun kepada:
3. SAIDINA SALMAN AL FARISY Ra, dan daripadanya turun kepada Imam:
4. SAIDINA QASIM Ra, anak Saidina Abu Bakar Siddiq Ra, dan daripadanya turun kepada:
5. IMAM JAKFAR MUHAMMAD SYARIF Ra, dan adalah Imam Jakfar itu anak cucu Saidina Ali KW, dan daripadanya turun kepada Sultan Arifin Syekh Taifur anak Aisyah, namanya yang masyhur:
6. SAIDI SYEKH ABI YASID AL BUSTAMI Qs, dan daripadanya turun keramat beberapa Aulia Allah, yaitu:
7. SYEKH ABIL HASAN KHARQANI Qs, dan daripadanya turun kepada sekalian kutub, yaitu:
8. SYEKH ABI ALI SOMAD BIN SYEKH YUSUF HAMDANI Qs, dan daripadanya turun kepada wali:
9. SYEKH ABDUL KHALIQ FAJDUANI Qs, dan daripadanya turun kepada kutub sekalian Aulia Allah, yaitu:
10. SYEKH ARIF RIUKARI Qs, dan daripadanya turun kepada Hambanya Kepada sekalian Guru-guru, yaitu:
11. SYEKH MUHAMMAD WALJIRI FAKNAWI Qs, dan daripadanya turun kepada Wali Arfani yang sangat kasih akan Tuhannya yang Ghani, yaitu:
12. SYEKH LALAL RAMAISIR Qs, dan daripadanya turun kepada Penghulu sekalian Aulia Allah, yaitu:
13. SYEKH BABA SAMASI Qs, dan daripadanya turun kepada Raja yang besar lagi saidi, ialah Kepala sekalian Guru-guru, yaitu:
14. SYEKH SAID AMIN KILALI Qs, dan daripadanya turun kepada Aulia yang masyhur keramatnya dan makmur, ialah imam Thariqat Naqsabandiyah, Namanya:
15. SYEKH MUHAMMAD BAHAUDDIN BUKHARI Qs, dan daripadanya turun kepada Penghulu sekalian Kutub Syekh Muhammad Bukhari, Namanya yang masyhur:
16. SYEKH ALAUDDIN ATHARI Qs, dan daripadanya turun kepada:
17. SYEKH ABDUL ALAHRAR RASMIPANDY Qs, dan daripadanya turun kepada Raja yang salih, ialah kepala sekalian Guru-guru, yaitu:
18. SYEKH MUHAMMAD SYUHDI Qs, dan daripadanya turun kepada anak saudaranya yang besar dan martabat yang tinggi, yaitu:
19. SYEKH MUHAMMAD DURSI Qs, dan daripadanya turun kepada anak Raja yang alim lagi lemah lembut perkataannya, yaitu:
20. SYEKH MAULANA KHUJUKKI Qs, dan daripadanya turun kepada Aulia yang kutub:
21. SYEKH MUHAMMAD BAQI Qs, dan daripadanya turun anak cucu Saidina Umar Ra, yang masyhur namanya karena keramatnya, yaitu:
22. SYEKH AKHMAD FARKI ASIR HINDI Qs, yang dimasyhurkan namanya imam Rabbany Muhammadil Hasani dan daripadanya turun kepada anaknya yang tempat kepercayaannya yang menaruh rahasia, yaitu:
23. SYEKH MUHAMMAD MAKSUM Qs, dan daripadanya turun kepada anaknya Sultan Aulia:
24. SYEKH SYAIFUDDIN Qs, dan daripadanya turun kepada sinar yang gilang gemilang cahayanya, yaitu nyata zat dan sifat, yaitu:
25. SAIDI SYEKH MUHAMMAD NUR BILAWANI Qs, dan daripadanya turun kepada Wali yang tinggi pangkat dan keramatnya, yaitu:
26. SYEKH SYAMSIR ABDAIN HABIBULLAH JANJANAN AL MATHAR Qs, dan daripadanya turun kepada kepala sekalian Guru-guru dan kepala daripada sekalian Khalifah dan penghulu sekalian Aulia, yaitu:
27. SYEKH ABDULLAH DAHLAWI HINDI Qs, dan daripadanya turun kepada anak cucu Saidina Usman Ibnu Affan Ra, ialah Syekh yang masyhur Ahli Thariqat Naqsabandiyah, kepada Gurunya itu maka fanafillah dan baqabillah, kemudian pada suluk lalu menjadi Penghulu khalifah, yaitu:
28. SYEKH MAULAN DIAALHAQ WADDIN KURDI BAGDADI Qs, dan daripadanya turun kepada Arif-billah yang benci akan Dunia dan sangat kasih akan zat Allah Ta’ala, ialah kepala sekalian Guru-guru dalam negeri Mekkah, yang masyhur namanya:
29. SYEKH ABDULLAH Qs, dan daripadanya turun kepada Penghulu sekalian Khalifah, yaitu mempunyai keramat yang nyata:
30. SYEKH SULAIMAN QARIMI Qs, dan daripadanya turun kepada menantunya yang alim lagi shalih senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqabillah siang dan malam kepada Tuhan Khaliqul Alam dan nyata dapat kesempurnaan dan kemuliaan, ialah Penghulu sekalian Khalifah dan Ikutan sekalian orang-orang suluk, yaitu mursyid:
31. SYEKH SULAIMAN ZUHDI Qs, dan daripadanya turun kepada tempat yang sempurna suci kepada kemuliaan Allah Ta’ala dan menambah ia baginya, yaitu:
32. SYEKH MAULANA IBRAHIM Qs, dan daripadanya turun kepada muridnya yang alim lagi shalih, senantiasa tafakkur dan muraqabah siang dan malam dan ikutan sekalian orang yang suluk, yaitu:
33. SYEKH MAULANA ABDUL JALIL Qs, dan daripadanya turun kepada muridnya yang menambah ia, Allah Ta’ala akan derajatnya dan kuat melalui jalan kepada Allah Ta’ala, maka melebihkan Allah Ta’ala baginya karunianya, menambah ia selama berkhidmat akan Allah Ta’ala, barang siapa menuntut jalan kepada Allah Ta’ala kepadanya, pada kemudian menegakkan Allah Ta’ala atas orang yang hidup akan menambah yaqin zikir yang bathin dan syah, yang dikenal bagi yang kaya dan mencerdikkan bagi Allah Ta’ala baginya, dan mengambilkan Allah Ta’ala baginya orang yang suluk dengan Thariqat Naqsabandiyah Mujadidiyah Khalidiyah, Ummat Allah Ta’ala dan menyembunyikan akan dia Wali yang pilihan, yaitu Mursyid:
34. SYEKH HAJI HARUN Qs, dan daripadanya turun kepada Muridnya yang pilihan yang sangat kasih akan Gurunya, akan Allah Ta’ala dan kuat menjalankan hakikat, dan kuat mengerjakan jalan berkhidmad (adab) dan menjadi ikutan orang yang suluk yang berthariqat, Thariqat Naqsabandiyah Mujadidiyah Khalidiyah, yaitu Mursyid:
35. SYEKH AMIR DAMSAR SYARIF ALAM, dan daripadanya turun kepada anak Jasmani dan Ruhaninya, yang mengikut akan ayahandanya dan yang sangat kasih akan Ayahandanya, dan menjadi ikutan orang-orang yang suluk yang ber-Thariqat Naqsabandiyah Mujadidiyah Khalidiyah, yaitu Mursyid:
36. SYEKH GHAZALI AN NAQSABANDY, atas ijin Allah yang maha suci Subhanallah-Subhanallah-Subhanallah

SILSILAH THORIQOH QODIRIYYAH WA NAQSHABANDIYYAH
Secara bersinambung
41. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Ahmad Asrori Al Ishaqi
Bertalqin dan berbai’at dari :
40. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Muhammad ‘Utsman bin Nadiy Al Ishaqi
Bertalqin dan berbai’at dari :
39. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abi Ishamuddiyn Muhammad Romliy At Tamimimiy
Bertalqin dan berbai’at dari :
38. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Kholil Rejoso
Bertalqin dan berbai’at dari :
37. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh HasbullaaHh Madura
Bertalqin dan berbai’at dari :
36. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Ahmad Khothib As Sambasiy
Bertalqin dan berbai’at dari :
35. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Syamsuddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
34. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Murod
Bertalqin dan berbai’at dari :
33. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abdul Fattaah
Bertalqin dan berbai’at dari :
32. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Kamaluddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
31. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Utsman
Bertalqin dan berbai’at dari :
30. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abdur Rohiym
Bertalqin dan berbai’at dari :
29. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abu Bakar
Bertalqin dan berbai’at dari :
28. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Yahya
Bertalqin dan berbai’at dari :
27. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Chisamuddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
26. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Waliyuddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
25. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Nuruddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
24. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Zainuddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
23. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Syarofuddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
22. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Syamsuddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
21. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Muhammad Al Hataki
Bertalqin dan berbai’at dari :
20. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abdul ‘Aziyz
Bertalqin dan berbai’at dari :
19. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abdul Qodir Al Jiylani
Bertalqin dan berbai’at dari :
18. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abu Sa’id Al Mubarrok
Bertalqin dan berbai’at dari :
17. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abu Hasan Ali Al Hakariy
Bertalqin dan berbai’at dari :
16. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abul Faraj Al Thurthusiy
Bertalqin dan berbai’at dari :
15. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abdul Wahid Al Tamimi
Bertalqin dan berbai’at dari :
14. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abu Bakar As Shibliy
Bertalqin dan berbai’at dari :
13. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abdul Qosim Junaiyd Al Baqhdadiy
Bertalqin dan berbai’at dari :
12. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Sari As Siqthi
Bertalqin dan berbai’at dari :
11. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Al Ma’ruf Al Karkhi
Bertalqin dan berbai’at dari :
10. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Abul Hasan Ali Ridlo
Bertalqin dan berbai’at dari :
9. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Musa Kadziym
Bertalqin dan berbai’at dari :
8. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Ja’far As Shodiyq
Bertalqin dan berbai’at dari :
7. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Imam Muhmmad Baqir
Bertalqin dan berbai’at dari :
6. Al Arif BillaaHh Hadrotusy-syaikh Zainul Abiddiyn
Bertalqin dan berbai’at dari :
5. Al Arif BillaaHh Sayyidina Husain RodliyallaaHhu ‘anHhu
Bertalqin dan berbai’at dari :
4. Al Arif BillaaHh Sayyidina Ali KarromallaaHhu WajHhaHh
Bertalqin dan berbai’at dari :
Sayyidil Mursaliyn wa Habiybi Robbil ‘aalamiyn, Rosul utusan AllaaHh kepada sekalian kepada Makhluk, yakni Sayyidina Muhammad saw
3. RosuulullaaHh Muhammad saw
Bertalqin dan berbai’at dari :
2. Sayyidina Jibril AlaiHhis-salam
Bertalqin dan berbai’at dari :
1. AllaHh

dikutib sesuai aslinya dari Kitab

Al Khulashotul wa fiy-yaHh, fil Aadabi wa Kaifiy-yatidz-dzikri indas-saadatil QodiyiyyaHh Wan naqsyabandiyyaHh Al UtsmaniyyaHh

Berita "Agama" Lainnya

Loading.

Komentar Pengunjung

 

World Clock